Yener YÖRÜK – 377

Eğer koridorda yürürken uzaklardan, size doğru, ezik ve garip yürüyüşlü birinin geldiğini farkederseniz, biliniz ki Yener sizin yanınızdan geçecektir. Geçecektir diyoruz çünkü arkadaşımız yolda yürürken karıncayı bile ezmekten çekindiğinden, siz ona herhangi bir şekilde (genellikle el sakaları ile) yaklaşsanız bile o, size herhangi bir misilleme şöyle dursun sadece bunları ufak eleştirilerle geçirmeyi yeğleyecektir. Ayrıca bu geçiş sırasında arkadaşımızdan herhangi bir yakınlık emaresi beklemeniz hayal mahsulü olacaktır, çünkü arkadaşımız 1/2.ruh + 1/2.trans halde gezer.

Arkadaşımız aranılan tüm niteliklere sahip; hangi alanda olursa olsun sorulan tüm sorulara yanıt verebilen, en bayat espriye bile gülebilen, istenildiği an sıranın en ucunda bile oturmaya razı edilebilen örnek bir sıra arkadaşıdır.

Sanıyoruz ki siz 23.5° dendiğinde “Dünya’nın eksenindeki sapma açısıdır diyeceksiniz. Ama 23,5° bir şeyi daha ifade eder; Yener’in son saç traşında ortaya çıkan saç eksenindeki sapmadır.

Derslerindeki başarısı hepimizce malumdur, ancak onun klasik müzikten hoşlanıp tüm klasikleri okuma gibi impossible bir aim’e saplanması sanırız çok az kişice malumdur. Futbolu seven arkadaşımız yedi senedir sürdürdüğü yoğun çalışmalarına rağmen potalı sahadan toprak sahaya terfi edememiştir.

Yener hakkında belki daha çok şey vardı ama yazılacak, bizler arif olan anlasın dedik ve bu kadarla yetindik. Ancak hiç şüphen olmasın ki seni tüm iyi niyetinle ve iyi yönlerinle belleğimizde taşıyacağız. Sana ömür boyu kazanma ve başarma azmi temenni ederiz.